Disclaimer

www.scootmobielveldhoven.nl

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is een product van Scootmobiel vereniging Veldhoven en is voor iedereen toegankelijk.

Links
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de inhoud van die websites.

Hergebruik materiaal
Op de inhoud en vormgeving van deze website en iedere andere mediavorm daarvan, ongeacht de drager rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van delen van de inhoud en of het gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van het bestuur van de vereniging c.q. de rechthebbende. Zonder deze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om teksten, concepten, informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te gebruiken.

Portretrecht
Op portretten van natuurlijke personen rust portretrecht. Het is de gebruiker van onze website niet toegestaan, om zonder voorafgaande toestemming van deze personen en van de fotograaf, alsmede van degene die de desbetreffende foto op de site heeft geplaatst, het beeld te printen, op te slaan, te bewerken, of op welke andere wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken.

Beeldrecht
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan afbeeldingen van werken van beeldende kunstenaars of fotografen te printen, op te slaan, te bewerken of op welke wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken.

Disclaimer
De content op de site van Scootmobielveldhoven.nl wordt met grote zorg samengesteld en onderhouden. Desalniettemin kunnen wij geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en of juist is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens op deze website, alsmede voor eventuele gevolgen daarvan.

Deel dit bericht met je vrienden.